Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
BİLİM-DANIŞMA VE HAKEM KURULU